Contacts

ORDER

Our addresses:

Office:
Khmelnytskyi, Chornovola st., 88/1, (097) 365-81-82

“Medzhybizh” tourist complex:
Trebukhivtsi, Bohdana Khmelnytskogo str., 1/1
Hotel: (097) 365-81-82
Restaurant: (097) 118-53-50

Email: medzybizh777@gmail.com

Send your feedback:

    Find us here: